Σκέφτεστε να αναπτύξετε μια νέα επιχειρηματική ιδέα;

 Νοιώθετε ότι χρειάζεστε υποστήριξη στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σας;

 Σχεδιάζετε ένα νέο επενδυτικό πλάνο;

 Θέλετε να αξιολογήσετε μια επένδυση;

• Εντοπίζετε κενά στη λειτουργία της επιχείρησης σας;

• Σκέφτεστε ότι η επιχείρηση σας έχει περιθώρια βελτίωσης αλλά χρειάζεστε υποστήριξη στην οργάνωση της;

• Νοιώθετε ότι θέλετε υποστήριξη στην καθημερινή διαχείριση της δραστηριότητάς σας;

Αναζητάτε χρηματοδότηση για το επενδυτικό πλάνο ή την επιχειρηματική ιδέα σας;

 Θέλετε να εκτιμήσετε την αξία της δραστηριότητας ή της επιχείρησης σας;

 Ενδιαφέρεστε για επενδυτικές ευκαιρίες ή εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης;